สำหรับสมาชิกสถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้58
mod_vvisit_counterเมื่อวาน21
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้139
mod_vvisit_counterอาทิตย์ที่แล้ว269
mod_vvisit_counterเดือนนี้1072
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว1411
mod_vvisit_counterทั้งหมด78771
เริ่มนับ มกราคม 2554
ประวัติความเป็นมา - สังคมการเมืองการปกครอง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
ดัชนีบทความ
ประวัติความเป็นมา
ลักษณะภูมิประเทศ
สังคมการเมืองการปกครอง
ทุกหน้า

 

hd

จำนวนประชากร 
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ มีประชากรทั้งสิ้น  3,451 คน แยกเป็นหญิง 1,732  คน ชาย  1,719   คน  มีจำนวนครัวเรือน  639 ครัวเรือน  (สำรวจเมื่อวันที่  30  กันยายน  2550)

 จำนวนประชากร

 

การศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม

 1) ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลส่วนใหญ่มีการศึกษา  
          -  ระดับประถมศึกษา ประมาณร้อยละ 13 
          -  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ประมาณร้อยละ 8 
          -  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประมาณ ร้อยละ 8 
          -  ระดับอนุปริญญา ประมาณร้อยละ 1 
          -  ระดับปริญญาตรี ประมาณร้อยละ 1.5 
          -  สูงกว่าระดับปริญญาตรี ประมาณร้อยละ 1
          -  ไม่ได้รับการศึกษา ประมาณร้อยละ 10

2)  จำนวนสถาบันการศึกษา  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ       
          -  โรงเรียนสังกัด  สปช.  1  แห่ง 
                *  โรงเรียนบ้านดูกู  หมู่ที่ 7 ตำบลบาเจาะ  อำเภอบาเจาะ 
          -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง
                *  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบือเจาะ หมู่ที่ 1 ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ

 

ข้อมูลโรงเรียนบ้านดูกู ณ วันที่   30  มิถุนายน 2551
จำนวนนักเรียน
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เปรียบเทียบ 2 ปีย้อนหลัง)
student

 


 

 

 

 

การสาธารณสุข
            ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ  ไม่มีสถานพยาบาลแต่มีศูนย์บริการสาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน จำนวน  6  แห่ง 


การสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม
            ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  สามารถขอรับบริการด้านสังคมสงเคราะห์  อาทิเช่น บัตรสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย บัตรประกันสังคม  โดยติดต่อได้ที่โรงพยาบาลบาเจาะ  และการสังคมสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ

 

hd
 
           ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง   รวมทั้งสิ้น     2,166  คน
            -  ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ ครั้งล่าสุด เมื่อปี พ.ศ. 2548   คิดเป็น  65.19 %
            -  บัตรเสีย     จำนวน  97 บัตร  คิดเป็น  6.87 % 

 photo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


สรุปผลการใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารตำบลบาเจาะ
วันเลือกตั้ง  31 เดือนกรกฏาคม  พ.ศ. 2548

 

 

photo 
 

อีเมล์ อบต.บาเจาะ

เข้าใช้ Email