งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

งานจัดเก็บและพัฒนารายได้

แผนที่ อบต.

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ

หมู่ที่ 7 ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 96170

เบอร์โทร 073-709885