สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานการจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ.2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม พ.ศ.2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ.2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวานคม พ.ศ.2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2560