กิจกรรมการประชุมสมาชิกสภา อปท. อ.บาเจาะ

วันที่ 1 พต 62 เวลา 13.30 น ว่าที่ ร้อยตรี จิรัสย์  ศิริวัลลภ  นายอำเภอบาเจาะ เป็นประธานในการประชุมสมาชิกสภา อปท. อ.บาเจาะ ประจำเดือน พ.ค. 62. ณ ห้องประชุม อบต.บาเจาะ 

รับเรื่องข้อร้องเรียน ร้องทุกข์