กองการศึกษาศาสนาและวัฒนฯ

งานจัดเก็บและพัฒนารายได้

ร่วมต้อนรับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมคณะฯ ตรวจความพร้อมศูนย์สถานที่กักกัน Local Quarantine องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ