ติดต่อ อบต.

เขียนโดย Super User

 องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ

หมู่ที่ 7 ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 96170
เบอร์โทร 073-709885