แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564

เขียนโดย ชาคริต ปะนาฆอ

 

เรื่อง เผยแพร่ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

เรื่อง เผยแพร่ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

เรื่อง เผยแพร่ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

เรื่อง เผยแพร่ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

เรื่อง เผยแพร่ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

เรื่อง เผยแพร่ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

เรื่อง เผยแพร่ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

เรื่อง เผยแพร่ประกาสการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

เรื่อง เผยแพร่ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563