มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

เขียนโดย รอฮานา
หมวด:

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

ดาวน์โหลด