ประชุมโครงการทำดีเพื่อพ่อ

เขียนโดย Super User

วันที่16 ธันวาคม 58 ประชุมประจำเดือน เจ้าหน้าที่และพนักงาน อบต.บาเจาะ และประชุมวางแผนงาน "โครงการทำดีเพื่อพ่อ" 17 ธันวาคม ปี 2559 อบต.บาเจาะ