โครงการอบคุณธรรมและจริยธรรมเด็กด้อยโอกาสตำบลบาเจาะ

เขียนโดย ฟัดดีล มะมิงซี

    โครงการอบคุณธรรมและจริยธรรมเด็กด้อยโอกาสตำบลบาเจาะ ประจำปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 21 - 23 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ