ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย

Home

เขียนโดย ฟัดดีล มะมิงซี

อบต.บาเจาะ ได้สำรวจและให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย