ติดต่อ อบต.

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

 องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ

หมู่ที่ 7 ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 96170
เบอร์โทร 073-709885
 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.