โครงการทำดีเพื่อพ่อ

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

วันพฤหัสบดี ที่17 เดือนธันวาคม พ.ศ 2558 นายตอพา อูแล นายกอบต.บาเจาะ และนายอดุลย์ ยีดิง ปลัดอบต.บาเจาะ พร้อมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ ได้จัดทำโครงการทำดีเพื่อพ่อ ประจำปี 2558 และขอขอบคุณ ร.ร.ศิริธรรมวิทยาที่ให้ความร่วมมือในโครงการทำดีเพื่อพ่อ ประจำปี 2558 ในครั้งนี้ด้วย