แก้บวชสัญจร

เขียนโดย ฟัดดีล มะมิงซี

  เมื่อวันพุธ ที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559 นายธีรมัตถ์ แวยูโซ๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบาเจาะ และนายลุตฟี หะยีอีแต รองนายกเทศมนตรีตำบลบาเจาะ นำผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบาเจาะ แก้บวชสัญจร ณ มัสยิดบือเจาะ หมู่ 8 โดยมีทนายแวยูแฮ นายตอพา อูแล นายกอบต.บาเจาะ ผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ พร้อมด้วยประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม