เข้าร่วมรับวัคซีนเพื่อป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)

เขียนโดย ชาคริต ปะนาฆอ

          เมื่อวันที่ 22-23 มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ ได้นำพนักงานส่วนตำบล นำโดย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าสำนักปปลัด ผู้อำนวยการกองช่าง และพนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมกับ ทางอำเภอบาเจาะ เข้าร่วมรับวัคซีนเพื่อป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ณ โรงพยาบาลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส