โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

เขียนโดย ฟัดดีล มะมิงซี

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร วันที่ 22 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ