ร่วมละศีลอด

เขียนโดย ฟัดดีล มะมิงซี

   วันที่ 10 มิถุนายน 2560 ตรงกับวันที่15 รอมฎอน 1438ได้ รับเกียรติจากคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่๗ให้ร่วมละศีลอด...พร้อมกับพี่น้องประชาชน

   เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2560 ตรงกับวันที่15 รอมฎอน 1438 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ ร่วมละศีลอดพร้อมกับพี่น้องประชาน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่๗ ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส โดยมี ว่าที่รตไซฟูเลาะอับดุลเลาะ คณะกรรมการที่ปรึกษาอำเภอบาเจาะ ผู้ช่วย พรส และ ทนายแวยูแฮ นายตอพา อูแล ผู้แทนจากท่านนายอำเภอบาเจาะ, ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอบาเจาะ ผู้แทนสภ.บาเจาะ ผบ.ฉก.นธ.๓๒ นายธีรมัตถ์ แวยูโซ๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบาเจาะ พร้อมด้วย นายลุตฟี หะยีอีแต รองนายกเทศมนตรีตำบลบาเจาะ ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ ๗ ในการละศีลอดครั้งนี้ด้วย