กิจกรรมพัฒนาความสะอาดภายในบริเวณ อบต.บาเจาะ

เขียนโดย รอฮานา

     กิจกรรมพัฒนาความสะอาดภายในบริเวณที่ทำการองค์ารบริหารส่วนตำบลบาเจาะ ประจำปีงบประมาณ 2556 นำโดยท่านนายก นายอินเลียส์ หะยีมาหะมะ และข้าราชการรวมถึงพนักงานงานส่วนตำบลร่วมกิจกรรม วันที่ 12 มกราคม 2565       เวลา 09.00  น ถึง 12.00 น