โครงการอบรมให้ความรู้โรคติดต่อและไม่ติดต่อ

เขียนโดย รอฮานา

     โครงการอบรมให้ความรู้โรคติดต่อและไม่ติดต่อ  ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 25 มกราคม 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส