โครงการ ขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย ประจำปีงบประมาณ 2566

เขียนโดย นิโซเฟีย นิมะ

   โครงการ ขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย ประจำปีงบประมาณ 2566
- จัดขึ้นวันที่ 8 พฤษภาคม 2566
- กลุ่มเป้าหมายหลัก : กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน จำนวน 50 คน ในพื้นที่ตำบลบาเจาะ
- วัตถุประสงค์ : บริการทำขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศแก่เด็กในพื้นที่ ตำบลบาเจาะ เพื่อลดภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อ และภาวะออกเลือดมาก ( Bleeding)