กิจกรรมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง ( ผู้ป่วยติดเตียงติดบ้าน )

เขียนโดย ซูไฮดา ยะปาร์

กิจกรรมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง ( ผู้ป่วยติดเตียงติดบ้าน )