ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่1

เขียนโดย Super User

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่1 ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุม อบต.บาเจาะ