การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เขียนโดย รอฮานา

- การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

- การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน

- การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน

- การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน