ประมวลภาพ​ การรับสมัครเลือกตั้ฃสมาชิกสภาและผู้บริหารท้องถิ่น​ องค์การบริหาร​ส่วนต​ำ​บล​บาเจาะ​ วันที่​ 11-15​ ตุลาคม

เขียนโดย ชาคริต ปะนาฆอ

anigif.gif - 402.74 kB

ประมวลภาพ​ การรับสมัครเลือกตั้ฃสมาชิกสภาและผู้บริหารท้องถิ่น​ องค์การบริหาร​ส่วนต​ำ​บล​บาเจาะ​ วันที่​ 11-15​ ตุลาคม

1.jpg - 100.10 kB

2.jpg - 115.60 kB

3.jpg - 94.08 kB

4.jpg - 101.22 kB