ตรวจคูระบายน้ำ อบต.บาเจาะ

เขียนโดย ฟัดดีล มะมิงซี

เมื่อวันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ ได้ทำการตรวจงานโครงการบุกเบิกถนนพร้อมคูระบายน้ำ  ณ อบต.บาเจาะ