ดับไฟ

เขียนโดย ฟัดดีล มะมิงซี

เมื่อวันอังคาร ที่ 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559 องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ ได้เข้าร่วมดับไฟป่าในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1 และ 8