โครงการตั้งจุดตรวจบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564

เขียนโดย รอฮานา

 

   

     โครงการตั้งจุดตรวจบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 10 เมษายน 2564 -16 เมษายน 2564 สถานที่ดำเนินการ ณ บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ

ถนนบาเจาะ-บ้านทอน หมู่ที่ 7 ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส