จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ

เขียนโดย ชาคริต ปะนาฆอ

      จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ร่วมกันทำกิจกรรม Big cleaning day ที่ว่าการอบต.บาเจาะ พร้อมกันในวันที่ 29 เม.ย.2564 เวลา 14.00 น