ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า พร้อมทั้งทราบสภาพปัญหาการดำเนินงาน

เขียนโดย ชาคริต ปะนาฆอ

          ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ นำโดย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้อำนวยการกองช่าง และพนักงานส่วนตำบล ได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า พร้อมทั้งทราบสภาพปัญหาการดำเนินงาน ตามโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ วันที่ 28 มิถุนายน 2564