เรื่องการบริหารจัดการเกี่ยวกับ ศูนย์สถานที่กักกัน covid 19

เขียนโดย ชาคริต ปะนาฆอ

 

           เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะประชุม เรื่องการบริหารจัดการเกี่ยวกับ ศูนย์สถานที่กักกัน covid 19 (bacho local quarantine) ร่วมกับ อำเภอบาเจาะ รพ.บาเจาะ อบต.บาเจาะ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ในพื้นที่เขตรับผิดชอบ ตำบลบาเจาะ เพื่อกำหนดมาตราการและแนวทางในการดำเนินงานต่อไป