กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายพระราชกุศล​

เขียนโดย รอฮานา

จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายพระรายกุศล เนื่องในวันคล้าย
วันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร