การลงตรวจเยี่ยมผู้สัมผัส​เสี่ยงสูง​ covid-19​ ในเขตพื้นที่​