ประชุมร่วมกับหน่วยงานราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่

เขียนโดย รอฮานา

     วันที่ 18 มกราคม 2565 สภาประชาธิปไตยตำบล ได้มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบาเจาะ อ. บาเจาะ จ. นราธิวาส