ร่วมพัฒนาตัดหญ้า 2 ข้างทางและบริเวรสุสานบ้านบือเจาะ 2

เขียนโดย รอฮานา

     วันที่ 19 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ นำโดย นายอินเลียส์ หะยีมาหะมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ ม.8 บ้านบือเจาะ 2 ร่วมพัฒนาตัดหญ้า 2 ข้างทางและบริเวรสุสานบ้านบือเจาะ 2