โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

เขียนโดย รอฮานา

     โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ องค์การบริการส่วนตำบลบาเจาะ ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส และป่าไหม้บีชรีสอร์ท อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

กิจกรรมวันที่ 1

   

   

   

   

   

กิจกรรมวันที่ 2

   

   

   

      

กิจกรรมวันที่ 3