โครงการปกป้องสถาบันของชาติ

เขียนโดย รอฮานา

โครงการปกป้องสถาบันของชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 10 มีนาคม 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต บาเจาะ จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส