โครงการปลูกดอกดาวเรืองเทิดพระเกียรติ

เขียนโดย ฟัดดีล มะมิงซี

โครงการปลูกดอกดาวเรืองเทิดพระเกียรติ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ ร่วมกันปลูกดอกดาวเรืองเพื่อเทิดพระเกียรติ