จิตอาสา

เขียนโดย ฟัดดีล มะมิงซี

เช้าของวันที่ 27 กรกฏาคม พ.ศ.2560 อบต.โคกเคียน ร่วมกับ สภาเยาวชน องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะอบต.บาเจาะ จังหวันราธิวาส นำโดย ท่านสายยูตี กาเด็ง (นักพัฒนา อบต.บาเจาะ) ร่วมด้วยกับจิตอาสาจัดเก็บขยะบริเวณ พื้นที่ขายของเอกชน และสถานที่จอดรถ รวม