โครงการตำบลสะอาด ไฟฟ้าสว่าง

เขียนโดย รอฮานา

     โครงการตำบลสะอาด ไฟฟ้าสว่าง โดย องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ นำโดย นายอินเลียส์ หะยีมาหะมะ และข้าราชการพนักงานและลูกจ้าง ร่วมกันทำความสะอาดและพัฒนา บริเวณถนนสายกูโบร์เจาะบาตู หมู่ที่ 7 บ้านดูกูสุเหร่า