โครงการค่ายเยาวชนต้นแบบต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2565

เขียนโดย รอฮานา

โครงการค่ายเยาวชนต้นแบบต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต.บาเจาะ จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ