อาซูรอสัมพันธ์

เขียนโดย รอฮานา

 โครงการจัดงานประเพณีวัฒนธรรม (อาซูรอสัมพันธ์) วันพุธที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส จัดโดย องค์การบริหารงานส่วนตำบลบาเจาะ