โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2565

เขียนโดย ซูไฮดา ยะปาร์

         โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต.บาเจาะ จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอ บาเจาะ จังหวัด นราธิวาส