กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย พ.ศ 2565

เขียนโดย ซูไฮดา ยะปาร์

          วันที่ 4 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ โดยนายกอินเลียส์ หะยีมาหะมะ มอบหมาย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล เจ้าหน้าที่อบต.บาเจาะ ร่วมจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย พ.ศ 2565 บริเวณพื้นที่รับผิดชอบของอบต.บาเจาะ โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ บำรุงรักษาต้นไม้และ Big Cleaning Day เนื่องวันสิ่งแวดล้อมไทย พ.ศ 2565