โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน จังหวัดนราธิวาส

เขียนโดย ซูไฮดา ยะปาร์

         วันที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 9:00น. นายอินเลียส์ หะยีมาหะมะ นายกอบต.บาเจาะ พร้อมด้วย ปลัดอบต.บาเจาะ สมาชิกสภาอบต.บาเจาะ พนักงานอบต.บาเจาะ เข้าร่วมโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน จังหวัดนราธิวาส โดยมี นายประภาส หมีดเส็น นายอำเภอบาเจาะ นายอัสมาน มูเด็ง ท้องถิ่นอำเภอบาเจาะ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม Kick off นับถอยหลัง 100 วัน 100 เปอร์เซ็น โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน จังหวัดนราธิวาส เพื่อรณรงค์ ขยายผลสู่การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และลดปริมาณขยะมูลฝอย ขยะเปียก ที่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส