กิจกรรมจิตอาสา "เราทำดีด้วยหัวใจ" ร่วมกิจกรรมจิตอาสากำจัดแหล่งเพาะพันธ์ป้องกันโรคไข้เลือดออกตำบลบาเจาะ

เขียนโดย ซูไฮดา ยะปาร์

         วันที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 9:00น. นายอินเลียส์ หะยีมาหะมะ นายกอบต.บาเจาะ พร้อมด้วย สมาชิกอบต.บาเจาะ ปลัดอบต.บาเจาะ พนักงานอบต.บาเจาะ เข้าร่วมโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" โดยมี ว่าที่ร้อยตรีหญิงสายทิพย์ บุญวิโรจน์ ปลัดอำเภอประจำตำบลบาเจาะ/ว่าที่ ร.อ.สุวัฒนา ธรรมอาภาสกุล ผบ.ร้อย.ทพ.นย.5 เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำดีด้วยหัวใจ" ร่วมกิจกรรมจิตอาสากำจัดแหล่งเพาะพันธ์ป้องกันโรคไข้เลือดออกตำบลบาเจาะ โดยช่วยกันทำความสะอาด เก็บขยะ ในเขตพื้นที่ตำบลบาเจาะ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565