โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม

เขียนโดย ฟัดดีล มะมิงซี

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ สวนอาหารริมน้ำ อ.เมือง จ.นราธิวาส จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ