โครงการสนับสนุนเด็กและเยาวชน

เขียนโดย ฟัดดีล มะมิงซี

โครงการสนับสนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชน (คลีนิกสอนฟุตบอล) ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 3-5 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จัดโดย องค์การบริการส่วนตำบลบาเจาะ