กิจกรรมเลือกใช้ถุงผ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการบรรจุอาหาร