โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจากผู้รู้สู่เด็กและเยาวชน

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ  นำโดยนายอินเลียส์  หะยีมาหะมะ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร ผู้ปกครองเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ตำบลบาเจาะ ร่วมกิจกรรม"โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจากผู้รู้สู่เด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2566''  ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบือเจ๊าะ หมู่ที่ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส