ส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์แก่ตัวแทนครูโครงเรียนตาดีกาในตำบลบาเจาะ

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

นายอินเลียส์ หะยีมาหะมะ นายกอบต.บาเจาะ ส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์แก่ตัวแทนครูโครงเรียนตาดีกาในตำบลบาเจาะ เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนตาดีกา ในวันที่ 26 ก.ย. 2566 เวลา 13.30 น.  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส